Typ hier uw zoekwoord
Vanoers.nlPrinsjesdag en het BelastingplanPrinsjesdag 2021: wat kunt u verwachten?

Prinsjesdag 2021: wat kunt u verwachten?

prinsjesdag en de belastingplannen 2022

Prinsjesdag 2021: wat kunt u verwachten?

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt het kabinet de fiscale plannen bekend. Wij hebben een inschatting gemaakt van de wijzigingen die u kunt verwachten. Als er meer bekend wordt, vullen we onderstaand artikel verder aan.

Prinsjesdag 2021, traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de doeken doet, valt dit jaar op 21 september. Prinsjesdag gaat door, ook als de kabinetsformatie nog niet is afgerond. Dit laatste betekent dat ambitieuze plannen en serieuze hervormingen naar alle waarschijnlijkheid worden overgelaten aan de nog te vormen coalitie en het nieuwe kabinet. Onlangs is er een overzicht gestuurd aan de Tweede Kamer met de plannen die op of rond Prinsjesdag verschijnen. Deze plannen zijn verder nog niet toegelicht. De meest interessante en noemenswaardige plannen benoemen wij:

Loonbelasting / inkomstenbelasting

 • Fiscaal aantrekkelijker maken om aandelenoptierechten als loon te verstrekken t.b.v. het stimuleren van innovatie door wijziging van het moment waarop belasting over de opties verschuldigd is.
 • Introductie gerichte vrijstelling loonbelasting voor vergoeding thuiswerkkosten.
 • Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling i.v.m. de steunpakketten vanwege COVID-19.
 • Wijzigingen eigenwoningregeling op het terrein van gezamenlijke aankoop en financiering van een eigen woning door fiscale partners alsmede op het terrein van overlijden van een van de partners.
 • Verduidelijken precieze berekenwijze achterliggende parameters voor box 3 (dit is geen materiële wijziging van box 3).

Overdrachtsbelasting

 • Wijzigingen met betrekking tot de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Deze kleine wijzigingen zien op de antimisbruikbepaling die ook toepassing vindt in ongewenste situaties en de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen vóór levering bij de notaris maar nadat de koop niet meer ontbonden kan worden en de gevolgen daarvan voor de overdrachtsbelasting.

Vennootschapsbelasting

 • Wetsvoorstel Belastingplichtmaatregel omgekeerde hybride lichamen. Dit wetsvoorstel vindt toepassing op internationale structuren waarin sprake is van een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap etc.) dat voor de Nederlandse belastingheffing transparant is en voor het land waar de participanten van het samenwerkingsverband zijn gevestigd als niet-transparant wordt beschouwd. In bepaalde omstandigheden kan dit leiden tot een kwalificatieverschil. Het wetsvoorstel gaat dergelijke kwalificatieverschillen tegen door, indien voldaan aan de voorwaarden, deze samenwerkingsverbanden in de Nederlandse heffing te betrekken.
 • Beperking in de tijd van verrekening dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting naar aanleiding van de rechtsspraak. Dit ziet naar verwachting op buitenlandse entiteiten die, als zij in Nederland gevestigd zouden zijn, de dividendbelasting en kansspelbelasting – net als Nederlandse belastingplichtigen – terug zouden hebben kunnen vragen.

Omzetbelasting

 • Vereenvoudiging éénloketsysteem in de btw-wetgeving voor e-commerce.

Los van Prinsjesdag, worden in de komende maanden de volgende wetsvoorstellen verwacht:

 • Wetsvoorstel voor informeel kapitaalsituaties dat mismatches moet voorkomen die ontstaan door de toepassing van het zogenoemde arm’s length beginsel. Dit beginsel kan leiden tot een hogere fiscale winst, omdat ondernemingen zakelijk moeten handelen. Echter, past niet ieder land dit beginsel toe en dit kan ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet wordt belast. Dit wetsvoorstel lost dit op.
 • Wetsvoorstel afschaffing open C.V. en familiefondsen. Dit wetsvoorstel wordt in de winter 2021/2022 verwacht.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directeur fiscaal | btw-specialist
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder!