Vanoers.nlIT AdviesHet belang van een ISO 27001 certificering

Het belang van een ISO 27001 certificering 

Het belang van een ISO 27001 certificering

ISO 27001 is de wereldwijde standaard voor informatiebeveiliging. Met de ISO 27001 certificering, oftewel ISMS (Information Security Management System) certificering, laat u zien dat u voldoet aan de ISO 27001 eisen rondom informatiebeveiliging.

Belang van goede informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is om een aantal redenen belangrijk. Het zorgt ervoor dat:

 • vertrouwelijke informatie privé blijft en alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen (vertrouwelijkheid);
 • informatie juist en volledig is en dat er op geen enkele manier mee is geknoeid of gewijzigd (integriteit);
 • informatie beschikbaar is voor degenen die het nodig hebben wanneer ze het nodig hebben (beschikbaarheid).

Veel bedrijfstakken en overheidsvoorschriften vereisen dat bedrijven bepaalde soorten informatie beschermen. Wanneer dit niet gebeurt kan dit juridische en financiële gevolgen hebben. Tevens kan een inbreuk op de informatiebeveiliging kan de reputatie van een bedrijf schaden en het vertrouwen van de klant aantasten. Het volgen van de ISO 27001 standaard ondersteunt niet alleen bij het behouden van een goede informatiebeveiliging, maar ook bij het voldoen aan de NIS2-richtlijn, de Europese-wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging.

Kortom, informatiebeveiliging is van cruciaal belang voor het beschermen van gevoelige informatie, het behouden van het vertrouwen van klanten en partners en het waarborgen van naleving van wet- en regelgeving. Een ISO 27001 certificering is dus van hoge waarde, omdat u hiermee aan stakeholders kunt aantonen dat uw informatiebeveiliging aan hoge eisen voldoet.

ISO 27001 eisen

ISO 27001 beschrijft de eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een ISMS. De belangrijkste eisen van ISO 27001 zijn:

 • Contextanalyse: de organisatie moet de interne en externe omgeving begrijpen om de scope en doelstellingen van het ISMS vast te stellen.
 • Risicobeoordeling en risicobehandeling: de organisatie moet risico’s identificeren die de informatiebeveiliging beïnvloeden en maatregelen nemen om deze te behandelen.
 • Beveiligingsmaatregelen: de organisatie moet (aangepaste) beveiligingsmaatregelen implementeren, regelmatig evalueren en bijwerken.
 • Managementverantwoordelijkheid: het management moet middelen en ondersteuning bieden voor het ISMS en actief betrokken zijn.
 • Prestatie-evaluatie: de organisatie moet regelmatig de prestaties van het ISMS evalueren om het systeem continu te verbeteren.
 • Continu verbeteren: de organisatie moet continu streven naar verbetering van de informatiebeveiliging en voldoen aan de veranderende behoeften van belanghebbenden.

ISO 27001 certificering kosten

De implementatie van goede informatiebeveiliging begint bij de aanschaf van de ISO 27001 norm. De kosten van het gehele traject zijn afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de complexiteit van de processen, in hoeverre zaken binnen de organisatie al op orde zijn, het aantal FTE en locaties. Van Oers IT Advies begeleidt uw organisatie bij het opzetten, implementeren, controleren en continu verbeteren van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Het traject bestaat uit de volgende fasen:

 • Context en scope bepaling, zodat de relevante bedrijfsactiviteiten hier binnen vallen.
 • Informatiebeveiliging risicoanalyse; dit is het vertrekpunt voor het nemen van passende beheersmaatregelen.
 • Opzetten en borgen van het managementsysteem.
 • Uitvoeren van interne audits.
 • Externe auditbegeleiding en -opvolging.

Daarnaast is het van belang om rekening te houden met de kosten voor de externe audit en uiteindelijke certificering. De kosten voor de certificering bestaan uit het aantal uur dat een certificerende instantie bezig is met de voorbereiding van de audit, de audit zelf, de rapportage en additionele kosten zoals het certificaat, administratie en reiskosten.

Meer informatie

Wilt u weten hoe Van Oers u kan helpen of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze IT-auditors. U kunt contact opnemen via onderstaande button of per e-mail: IT-Advies@vanoers.nl

Brechtje Brugman Dekkers
Brechtje Brugman-Dekkers
Manager IT advies
Bekijk onze open-staande vacatures op Werken bij Van Oers.
 • icon
Brechtje Brugman Dekkers
Brechtje Brugman-Dekkers
Van Oers IT Advies

Wilt u cyberrisico’s voorkomen?

Maak uw organisatie weerbaar tegen beveiligingsrisico’s en online dreigingen. Wij optimaliseren en automatiseren uw bedrijfsprocessen en we waarborgen uw kwaliteit. Wij zijn de adviseur waar u op kunt vertrouwen. Uw specialist voor uw IT Advies vraagstukken.
Meer informatie
10 tips voor 2020: Cybersecurity

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Brechtje Brugman-Dekkers
Brechtje Brugman-Dekkers | Manager IT advies
Wilt u meer informatie over dit onderwerp?
Neem contact op met onze specialisten via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Zij helpen u graag verder.