Vanoers.nlDienstenDue diligenceFaillissementsonderzoek

Faillissementsonderzoek door due diligence

Muntgeld gestapeld
Faillissementsonderzoek door Van Oers

Onze due diligence specialisten voeren het faillissementsonderzoek uit

Wilt u als curator bij een faillissement meer inzicht krijgen in de financiële handel en wandel van een gefailleerde voorafgaande aan een faillissement? Onze due diligence specialisten geven u financieel en fiscaal inzicht in de gang van zaken en ondersteunen u daarmee om in een mogelijke financiële wirwar inzicht te geven. Zo bekijken wij op verzoek van de curator de opbouw en de samenstelling van eventuele rekening-courant vorderingen op de DGA of eventuele gelieerde (rechts)personen.

Wat een faillissementsonderzoek voor een curator kan betekenen?

In het kader van het door de curator te verrichten onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid of mogelijk paulianeus handelen, wordt door ons bezien wanneer het faillissement eraan zat te komen. In hoeverre had er eerder bij eigen aangifte een faillissement aangevraagd moeten worden om de schuldenlast te voorkomen? Een due diligence onderzoek dient tevens ter onderbouwing van een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim of het standpunt van de curator dat er in een bepaald geval sprake is van paulianeus handelen.

Onze due diligence specialisten kijken of er sprake is geweest van opmerkelijke transacties in het zicht van het faillissement of eerder waarvoor niet direct een reden valt te bedenken indien een bestuurder nauwgezet en zorgvuldig zijn taak zou hebben vervuld. Gezien onze financiële expertise kan verder worden bezien of er bij gefailleerde sprake is geweest van niet consistente of ongebruikelijke balansmutaties, waaronder de eventuele verandering van waarderingsgrondslagen en de consequenties daarvan.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op!

wim koopmanschap
Wim Koopmanschap | Accountant
Moet u een faillissementsonderzoek laten uitvoeren?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.