Vanoers.nlWat is het gebruikelijk loon voor artsen?
Wat is het gebruikelijk loon voor artsen?

Indien u uw onderneming drijft vanuit een bv, dient u als directeur-grootaandeelhouder rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling. Als dga hoort u namelijk een loon te ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Voor 2018 heeft de Belastingdienst het gebruikelijk loon van medisch specialisten vastgesteld op € 130.950. Dit bedrag wordt eventueel nog verhoogd met de verplichte bijdrage aan het beroepspensioenfonds. Een lager gebruikelijk loon dan € 130.950 is mogelijk, maar daar moet dan wel een goede reden voor zijn. De Belastingdienst noemt als voorbeeld een verschil in loon op basis van anciënniteit of inschaling. Voor artsen die geen medisch specialist zijn, kan een vergelijking worden gemaakt met het salaris van artsen die in loondienst werkzaam zijn. Daarvoor kan bijvoorbeeld gekeken worden naar salarisschalen conform het van toepassing zijnde cao.

Johan Cornet
Johan Cornet
Directeur accountancy