Typ hier uw zoekwoord
Vanoers.nlPrinsjesdag en het BelastingplanPrinsjesdag 2020: wat kunt u verwachten?

Prinsjesdag 2020: wat kunt u verwachten?

Prinsjesdag 2020: wat kunt u verwachten?
prinsjesdag en de belastingplannen 2021

Prinsjesdag 2020: wat kunt u verwachten?

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt het kabinet de fiscale plannen bekend. Wij hebben een inschatting gemaakt van de wijzigingen die u kunt verwachten. Als er meer bekend wordt, vullen we onderstaand artikel verder aan.

Door de coronacrisis is het een bijzonder voorjaar geweest. Hierdoor is het lastiger in te schatten welke fiscale maatregelen worden genomen. De mogelijkheid bestaat dat maatregelen (bijvoorbeeld aangekondigde tariefsverlagingen) niet doorgaan of worden uitgesteld. Tot Prinsjesdag kan onderstaande nog wijzigen.

Corona: tijdelijke verhoging vrije ruimte in de werkkostenregeling

De vrije ruimte zal voor werkgevers voor de eerste € 400.000 worden verhoogd naar 3%. Dit levert een extra vrije ruimte op van € 5.200 per werkgever. Dit is bedoelt om werkgevers tijdens de coronacrisis extra tegemoet te komen. Naar verwachting is dit eenmalig en zal het percentage per 2021 weer 1,7% voor de eerste € 400.000 zijn.

Corona: fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Eerder dit jaar is de fiscale coronareserve al aangekondigd. Deze reserve biedt ondernemers eenmalig de mogelijk om een coronaverlies in 2020 te verrekenen met een winst over het boekjaar 2019. Het nu al toestaan om de reserve te vormen voor het verlies geeft de ondernemer extra liquiditeiten omdat het de fiscale winst 2019 verlaagt en daarmee ook minder vennootschapsbelasting is verschuldigd.

Er zijn al een aantal voorwaarden van deze reserve bekend. De reserve bedraagt maximaal de winst over 2019 (er kan geen verlies door ontstaan in de aangifte vennootschapsbelasting 2019). Met Prinsjesdag wordt het wetsvoorstel gepresenteerd en zal ook duidelijk worden wanneer er sprake is van een coronaverlies waarvoor deze reserve mag worden gevormd.

Corona: vrijstelling van de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren

Vanwege de coronacrisis hebben ondernemers tegemoetkomingen ontvangen voor de vaste lasten. Dit was de eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 (TOGS) en de tegemoetkoming vaste lasten met een maximum van € 50.000 voor vier maanden (TVL). Het kabinet heeft aangegeven dat deze maatregelen niet tot de winst behoren en worden vrijgesteld. De verwachting is dat de uitwerking van de vrijstelling in het Belastingplan 2021 wordt opgenomen.

Aanscherpen en verduidelijken renteaftrekbeperking om belastingontwijking in specifieke gevallen te voorkomen

Het kabinet is voornemens om de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting aan te scherpen. Hoe dit wordt vormgegeven, wordt met Prinsjesdag bekend.

Ook wordt er een verduidelijking verwacht van de mogelijke samenloop tussen de hybridemismatchmaatregelen en bepaalde renteaftrekbeperkingen. Hybridemismatchen zijn de situaties waarin er gebruik wordt gemaakt van verschillende kwalificaties van de lening in verschillende landen. Bijvoorbeeld Nederland ziet de lening als eigen vermogen en Frankrijk als lening. Op die manier kan een voordeel worden behaald. Het is mogelijk dat de verschuldigde rente op een dergelijke lening onder een hybridemismatchregel valt én onder een renteaftrekbeperking. In het Belastingplan 2021 wordt een verduidelijking verwacht.

Verlaging tarief in de vennootschapsbelasting

In 2018 is overeengekomen dat de vennootschapsbelastingtarieven aanzienlijk worden verlaagd. Dit onder andere om te concurreren als vestigingsland. Per 2019 is het lage tarief verlaagd naar 19% over de eerste € 200.000. Daarna zouden de tarieven verder dalen in 2020 en 2021 naar uiteindelijk 15% over de eerste € 200.000 en 20,5% over het restant. De tariefsverlaging is in 2020 niet doorgevoerd, het kabinet koos bij nader inzien voor een lastenverlichting. Op Prinsjesdag worden de tarieven voor 2021 bekendgemaakt. Na de coronacrisis is het nog maar de vraag of deze verlaging dit jaar wordt doorgevoerd.

Afschaffen betalingskorting

De betalingskorting bij het ineens voldoen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in plaats van in termijnen wordt mogelijk per 2021 afgeschaft.

Verhoging tarief innovatiebox

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Kwalificerende immateriële activa worden belast tegen een effectief tarief van 7%. Dit tarief wordt verhoogd van 7% naar 9%.

Verhoging tarief aanmerkelijk belang

Er is sprake van een aanmerkelijk belang wanneer een belastingplichtige ten minste 5% van het aandelenkapitaal van een vennootschap bezit of lid is van een coöperatie. Het tarief voor inkomsten uit een aanmerkelijk belang zal in 2021 stijgen van 26,25% naar 26,90%.

Verduidelijking kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Wanneer een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel, is er mogelijk recht op investeringsaftrek; een percentage van de investering is aftrekbaar van de winst. In een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap, wordt de aftrek anders berekend. Eerder dit jaar is hierover geprocedeerd hoe de aftrek moet worden berekend. De Hoge Raad heeft in mei duidelijkheid gegeven op welke wijze de aftrek moet worden berekend bij de deelnemers van het samenwerkingsverband. In het Belastingplan 2021 zal deze regeling worden verduidelijkt.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag verder.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer weten?

Neem direct contact met ons op

Thijs Bijlard
Thijs Bijlard | Directielid
Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Vul het contactformulier in of laat een terugbelverzoek achter. Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.