Beleid Belastingdienst inzake btw en bemiddeling bij aandelentransacties openbaar

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Giftenaftrek vennootschapsbelasting vervalt

Verhoging belastingrente per 1 juli 2023

Belastingrente voor de vennootschapsbelasting stijgt naar 10,5%