Splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting geldt ook voor uitgifte van aandelen