De waarde(n) van het familiebedrijf

08-03-2017

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) heeft onderzoek gedaan naar het belang van de familiewaarden binnen het familiebedrijf. Hieruit komt naar voren dat de familiewaarden een zeer belangrijke factor zijn binnen het familiebedrijf en bijdragen aan het relatief bovenmatig presteren van familiebedrijven.

De familiewaarden versterken de identiteit van de onderneming, zowel intern als extern. Het interne belang van de familiewaarden komt vooral ten goede aan de betrokkenheid en loyaliteit van de werknemers, terwijl extern vooral gewonnen wordt aan sociaal kapitaal bij klanten, leveranciers en ook de gemeenschap.

Omdat dergelijke waarden zo bepalend zijn voor het familiebedrijf is het van belang deze hoog in het vaandel te houden, vooral bij een overdracht van het familiebedrijf naar de volgende generatie. Wanneer bij een overdracht geen of te weinig aandacht wordt besteed aan de familiewaarden zullen deze uiteindelijk uithollen, vaak overigens onbewust, vanwege de “natuurlijke” verschillen die er nu eenmaal bestaan tussen opvolgende generaties.

Familiestatuut

Door bij een bedrijfsopvolging tijd en aandacht te besteden aan de waarden van het familiebedrijf kan worden voorkomen dat het bedrijf haar identiteit verliest en daarmee aan waarde inboet!

Een van de manieren om dit te waarborgen is het opstellen van een zogenaamd familiestatuut waarin de familiewaarden worden vastgelegd en daarmee kunnen worden overgedragen naar de (op)volgende generatie.

Zo kan in een dergelijk statuut bijvoorbeeld worden opgenomen aan welke eisen een familielid als de toekomstig CFO van het bedrijf moet voldoen. Denk aan opleidingsniveau, verplichte werkervaring buiten het familiebedrijf, het voldoen van bepaalde assessments e.d. 

Waar men in de praktijk bij een bedrijfsopvolging met name focust op de financiële en fiscale aspecten van een overdracht aan de volgende generatie worden de familiewaarden – en daarmee de identiteit – van het bedrijf als minder belangrijk beschouwd.

Identiteit van het bedrijf

Uiteraard is het van belang om door een tijdige en gedegen planning de daartoe bestaande fiscale faciliteiten optimaal te benutten, echter de toekomst van het familiebedrijf, en daarmee de zin van een fiscaal gunstige opvolging, valt of staat toch echt met het ondernemen zelf, of wel de identiteit van het bedrijf en de ondernemer daarachter!

Voor meer informatie over een familiestatuut kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Terug

Op de hoogte blijven?
Naam:*
E-mailadres:*
Bedrijfsnaam:*
Ik wil meer informatie ontvangen over: