Aftrekuitsluiting bij zakelijke huisvestingskosten (BUA)

21-04-2017

In beginsel kan een ondernemer de btw die aan hem in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Een uitzondering hierop betreft goederen en diensten die door de ondernemer worden betaald maar worden gebruikt voor privédoeleinden van de werknemers.

Zo is in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) opgenomen dat btw in uitgaven voor huisvesting van personeel niet aftrekbaar is. De rechtbank heeft onlangs geoordeeld dat deze aftrekuitsluiting ook geldt als de terbeschikkingstelling van de huisvesting noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van de werkgever.

In deze zaak ging het om een uitzendbureau dat met name buitenlandse uitzendkrachten ter beschikking stelde aan opdrachtgevers. Voor deze uitzendkrachten werd een verblijfplaats geregeld waarvoor zij geen vergoeding waren verschuldigd aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau stelde dat het BUA niet van toepassing was om twee redenen. Allereerst omdat de werknemers ingeschreven bleven in hun land van herkomst. Daarnaast omdat de huisvesting ondergeschikt was aan de belangen van het uitzendbureau. Naar het oordeel van de Rechtbank is hier sprake van het vertrekken van huisvesting aan personeel ook al is de terbeschikkingstelling noodzakelijk voor de werkgever. De aftrekuitsluiting van het BUA is dus van toepassing. 

Terug

Op de hoogte blijven?
Naam:*
E-mailadres:*
Bedrijfsnaam:*
Ik wil meer informatie ontvangen over: