Vanoers.nlIs het conditioneren van garanties en vrijwaringen gebruikelijk?
Is het conditioneren van garanties en vrijwaringen gebruikelijk?
Corporate Finance
Een vrijwaring is bedoeld voor specifieke, voorzienbare risico’s, zoals een lopend geschil. Een garantie heeft betrekking op een meer algemeen, onbekend risico. Mochten risico’s op voorhand bekend zijn, is het gebruikelijk om vrijwaringen op te nemen. Garanties zijn gebruikelijk bij een transactie, al blijft dit altijd een spel tussen koper en verkoper. Met name de hoogte en de looptijd van de garanties blijven een serieus onderhandelingspunt.
Jerry van Leent
Jerry van Leent
Transactiemanager