Klachten en andere meldingen

Heeft u klachten of aanmerkingen op het handelen van een medewerker of onze dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met de compliance officer van Van Oers, mevrouw drs. A.L. (Angela) Busio-Hofman RA.

Ook als u gedrag heeft opgemerkt dat als onethisch, illegaal, in strijd met de beroepsregels of anderzijds onverenigbaar met de Gedragscode van Van Oers kan worden beschouwd, kunt u een beroep doen op onze compliance officer.

De klokkenluidersregeling vindt u hier.

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld. Het is mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen.

Mevrouw Busio-Hofman is bereikbaar via complianceofficer@vanoers.nl en telefonisch via +31(0)76 530 38 00.

Ik heb een klacht

Vul uw gegevens in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naam:*
Bedrijfsnaam:
E-mailadres:*
Klacht:*