Afwikkeling pensioenen in eigen beheer van de ex-partner

08-06-2018

Echtscheidingen komen (helaas) regelmatig voor. Bij de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) is er dan vaak ook sprake van een pensioen in eigen beheer. Tenzij bij huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant uitgesloten, dient het pensioen in eigen beheer bij echtscheiding verevend te worden. Het bijzonder nabestaandenpensioen (na echtscheiding wordt het partnerpensioen bijzonder nabestaandenpensioen genoemd) is per definitie een pensioenrecht van de (ex-)partner van de dga.

Conversie en afstorting van de pensioenrechten

Over het algemeen is het de wens van de dga dat hij in zijn bv geen verplichtingen meer heeft aan zijn ex-partner. Conversie, waarbij het deel van de pensioenrechten van de ex-partner van de dga worden omgezet in eigen pensioenrechten voor hem of haar, in combinatie met afstorting bij een verzekeraar is dan een mogelijke oplossing. Echter, omdat conversie voor zowel de dga als de ex-partner nadelen kan hebben, wordt er lang niet altijd voor conversie gekozen. Bovendien is conversie na twee jaren en drie maanden na inschrijving van de echtscheiding niet meer mogelijk.

Tot de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer werd aangenomen, was de enige mogelijkheid om nog van deze pensioenrechten van de ex-partner ‘af te komen’, om ze af te storten bij een professionele (pensioen)verzekeraar. In bijna alle gevallen was dit de laatste jaren ofwel een veel te dure oplossing, ofwel simpelweg niet mogelijk.

Nieuwe mogelijkheden i.v.m. uitfasering pensioen in eigen beheer

Sinds de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is aangenomen, kunnen pensioenrechten van de ex-partner worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting (hierna: ODV), mits de dga dezelfde keuze maakt en de ex-partner daarmee instemt. Tot begin dit jaar was de veronderstelling dat dit ook gold voor het bijzonder nabestaandenpensioen. Voor geconverteerde pensioenrechten kan de ex-partner zelf een keuze maken om deze af te kopen of om te zetten in een ODV.

Op 19 januari 2018 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst een - gezien eerdere uitlatingen - verrassend Vraag & Antwoordbesluit gepubliceerd, waarin het aangeeft dat het bijzonder nabestaandenpensioen een eigen recht van de ex-partner is. Dit kan dus, zonder dat de dga voor zijn eigen pensioenrechten dezelfde keuze dient te maken, worden afgekocht of omgezet in een ODV door de ex-partner.

Compensatie ex-partner

In de meeste gevallen waarin nu, op basis van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en navolgende besluiten, wordt overgegaan tot afkoop of omzetting van pensioenrechten van de ex-partner zal er wel overlegd dienen te worden over een aan de ex-partner te vergoeden compensatie. Aan de bv die over het algemeen geheel eigendom is van de dga wordt namelijk het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting prijsgegeven. Normaal gesproken zal de ex-partner hiervoor een compensatie wensen te bedingen.

Bij het vaststellen van een dergelijke compensatie gelden een aantal aandachtspunten:

  • Dé commerciële waarde is niet vast te stellen. Er zijn namelijk vele meningen over hoe deze waarde vast te stellen.
  • Over de wijze waarop de Belastingdienst de commerciële waarde vaststelt, zijn de meeste pensioendeskundigen het wel eens, dat deze in elk geval leidt tot een te hoge commerciële waarde.
  • Voor de ex-partner kan het omruilen van een onzeker (in de risicosfeer van de bv) pensioenrecht voor een zekere (al dan niet toekomstige) uitkering ook wat waard zijn, waardoor de te vragen compensatie verminderd zou kunnen worden.
  • Compensatie wordt over het algemeen netto in privé uitbetaald aan de ex-partner. Compensatie kan echter ook op een andere wijze worden vormgegeven. Ex-partners zijn hierin in beginsel vrij.
  • In beginsel leidt een tussen ex-partners overeengekomen compensatie niet tot schenkbelasting. De belastingdienst heeft in een geval, waarbij de echtscheiding van de ex-partners reeds 19 jaar geleden heeft plaatsgevonden, geoordeeld dat de overeengekomen compensatie wordt gezien als een zakelijke overeenkomst tussen derden en er dus geen schenking aan de orde is.

Indien op de balans van uw bv nog een pensioenverplichting aan uw ex-partner staat, of u bent zelf ex-partner van een dga, is het voorgaande een goede aanleiding om nog eens overleg met uw pensioenadviseur te hebben. De extra mogelijkheden om van de pensioenverplichting aan de ex-partner ‘af te komen’ gelden namelijk nog maar tot en met 31 december 2019. Daarna is weer, net als voorheen, de afstorting van de pensioenrechten van de ex-partner de enige mogelijkheid om de lijntjes tussen de bv en de ex-partner te verbreken.

Terug

Neem contact op met het kenniscentrum
Naam:*
Bedrijf:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Vraag of opmerking: