Verplicht meewerken ex-partner aan omzetting pensioen in eigen beheer in ODV

16-05-2018

Al enkele malen zijn er op onze website artikelen verschenen over de problematiek met betrekking tot een echtscheiding in combinatie met pensioenen in eigen beheer. Een tijdlang is het betrekkelijk rustig geweest wat rechtspraak op dit gebied betreft. Het begrip postrelationale solidariteit is al ongeveer twee jaar hierbij het uitgangspunt. Dit begrip wil kort samengevat zeggen dat beide ex-partners een evenredig groot na(- of voor)deel dienen te hebben van de echtscheiding.

Gevolgen uitfasering voor de partner

Met de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer van 2017 zijn er twee (tijdelijke) alternatieve mogelijkheden voor de aanwending van het pensioen in eigen beheer in het leven geroepen. Deze mogelijkheden zijn de afkoop van het pensioen in eigen beheer en de omzetting van het pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting (ODV). Om te kunnen kiezen voor één van beide mogelijkheden dient de (ex-)partner hierover geïnformeerd te worden en dient de (ex-)partner in beginsel ook voor akkoord te tekenen. De gedachte hierachter is dat afkoop of omzetting niet alleen gevolgen heeft voor de eigen pensioenrechten van de dga, maar ook voor die van de (ex-)partner.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam: verplicht meewerken aan omzetting in ODV

Onlangs is echter door Rechtbank Amsterdam besloten dat een ex-partner verplicht moet meewerken aan de omzetting van het pensioen in eigen beheer van de dga in een ODV, binnen een maand na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. Hierbij baseert de rechtbank zich op ‘de eisen van redelijkheid en billijkheid’, waaronder de hierboven reeds genoemde postrelationele solidariteit. De rechtbank noemt daarbij de volgende redenen:

  • De ex-partner wordt (in ieder geval deels) gecompenseerd doordat hij deelt in de waardestijging van de aandelen door de omzetting.
  • De ex-partner onthoudt de dga van de mogelijkheid gebruik te maken van de fiscale regeling die de wetgever juist in het leven heeft geroepen om een einde te maken aan de pensioenproblematiek van dga’s.
  • In het alimentatieverzoek is door de ex-partner geen rekening gehouden met het dekkingstekort van het pensioen, waardoor de dga een groot deel van haar inkomsten zal moeten aanwenden om het pensioentekort te dekken, waardoor ex-partner in een betere situatie dan de dga kan komen te verkeren.
  • De dividendklem blijft anders bestaan, waardoor het afwikkelen van de huwelijkse voorwaarden ernstig wordt belemmerd, zelfs na verkoop van de voormalige echtelijke woning.

Wel gaat de rechtbank er bij deze beslissing van uit dat de dga haar toezegging om een eigen ODV-aanspraak voor de man te bewerkstelligen (voor zover mogelijk) gestand houdt. Overigens wordt over afstorting van dit recht niet gesproken in het arrest.

Een onomstreden uitspraak?

De meeste pensioenspecialisten zijn van mening dat de rechtbank hiermee een opmerkelijke uitspraak heeft gedaan. Er wordt namelijk voorbij gegaan aan het verdwijnen van de voorwaardelijke rechten van de ex-partner bij echtscheiding, het verdwijnen van het recht op partnerpensioen bij overlijden van de dga en het wijzigen van een levenslang recht op pensioen in een tijdelijk recht op een uitkering uit de ODV. Ook is er niet ingegaan op de tijdelijkheid van het alimentatierecht ten opzichte van het levenslange pensioenrecht en de financiële situatie en de verdiencapaciteit van de bv.

Onbekend is er of er tegen bovenvermelde aanspraak beroep is aangetekend en of in toekomstige rechtspraak hetzelfde zal worden geoordeeld.

Indien in uw echtscheidingsprocedure of met uw ex-partner een verschil van mening bestaat over het al dan niet kiezen voor afkoop of omzetting van uw pensioen in eigen beheer (of dat van uw ex-partner) raden wij u aan om contact op te nemen met uw pensioenadviseur van Van Oers.

Terug

Neem contact op met het kenniscentrum
Naam:*
Bedrijf:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Vraag of opmerking: