De ingangsdatum van uw AOW en de invloed ervan op uw planning

16-04-2018

Uitkeringen uit de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW) vormen de eerste pijler van oudedagsvoorzieningen van inwoners van Nederland. Samen met werkgeverspensioenen (de tweede pijler) en zelf in privé getroffen voorzieningen (de derde pijler) vormen deze drie pijlers samen het oudedagsinkomen van Nederlanders.

Om na de beëindiging van de werkzame periode in het levensonderhoud te kunnen voorzien zal een goede afstemming moeten plaatsvinden tussen het opgebouwde vermogen en het oudedagsinkomen.

De uitkeringen uit de AOW en de ingangsdatum daarvan kunnen daarbij erg belangrijk zijn. Zo kan een jaar eerder of later ontvangen van AOW ervoor zorgen dat er net een jaar meer of minder overbrugd moet worden met vermogen.

Nieuwe AOW-leeftijd

Vanaf 1957 ontvingen Nederlanders die de 65-jarige leeftijd bereikten uitkeringen uit de AOW. Dit is 56 jaar lang zo geweest tot 1 januari 2013, toen werd de ingangsdatum van de AOW, de AOW-leeftijd, stapsgewijs verhoogd. Vanaf 1 januari 2016 is deze verhoging van de AOW-leeftijd bovendien versneld.

Doordat de AOW-leeftijd momenteel jaarlijks wijzigt, weten weinig mensen in Nederland exact wanneer zij AOW-uitkeringen zullen gaan ontvangen, terwijl dit wel erg belangrijk is voor de persoonlijke financiële planning.

Om hier enige zekerheid over te geven en ervoor te zorgen dat er in persoonlijke financiële planningen toch zo veel mogelijk rekening met de AOW-leeftijd gehouden kan worden, is besloten om de AOW-leeftijd minimaal 5 jaar van tevoren vast te stellen. Zo is momenteel de AOW-leeftijd van eenieder die geboren is voor 1 oktober 1956 bekend. Voor iedereen die na die datum is geboren, is de exacte leeftijd nog niet bekend. De AOW-leeftijd kan voor hen echter nooit lager worden dan 67 jaar en 3 maanden.

Inschatting AOW-leeftijd

Op de website van het SVB kan wel op basis van een prognose van de levensverwachting een inschatting van de AOW-leeftijd worden gemaakt.

Hieronder treft u een overzicht aan van de AOW-leeftijd per geboortedatum:

Geboortedatum                                                        AOW-leeftijd

Vóór 13 april 1952                                                  U heeft de AOW-leeftijd reeds bereikt

Tussen 13 april 1952 en 31 december 1952            66 jaar

Tussen 1 januari 1953 en 31 augustus 1953            66 jaar en 4 maanden

Tussen 1 september 1953 en 30 april 1954             66 jaar en 8 maanden

Tussen 1 mei 1954 en 31 december 1954               67 jaar

Tussen 1 januari 1955 en 30 september 1956         67 jaar en 3 maanden

Vanaf 1 oktober 1956                                              Nog niet exact bekend, maar in elk geval niet eerder dan 67 jaar en 3 maanden

Op basis van prognoses is de verwachting dat de AOW-leeftijd vanaf 2026 weer zal stijgen voor mensen met een geboortedatum vanaf 1 oktober 1958.

Vervolgens zal er waarschijnlijk iedere twee tot drie jaar een extra verhoging van de AOW-leeftijd plaats vinden, totdat de AOW-leeftijd rond het jaar 2060 ongeveer de 71 jaar en 3 maanden bereikt zal hebben.

Indien u nog vragen heeft over de AOW, de ingangsdatum ervan en de invloed die het heeft  op uw totale oudedagsvoorzieningen, raden wij u aan contact op te nemen met uw pensioenadviseur, die het een en ander bijvoorbeeld door middel van een persoonlijke financiële planning voor u inzichtelijk kan maken.

Terug

Neem contact op met het kenniscentrum
Naam:*
Bedrijf:
E-mailadres:*
Telefoon:*
Vraag of opmerking: